Com visualitzar els directoris amb .htaccess

How do I enable directory listings for a folder on my website?

If a directory doesn’t contain an index file (a file named “index.html”, “index.htm”, “index.php”, etc.), Web servers will normally show an error message if someone uses a Web browser to visit the URL address of that directory.

This provides security for your files: it prevents strangers from viewing the names of all files in a directory and snooping through them, possibly finding files that are intended to be private.

However, if you actually want your site visitors to be able to see all the files in a directory, you can do that by placing a file named .htaccess in the directory. The file should contain this line of text:

Options +Indexes

(This command is explained in the Apache Web server documentation.)

After you do that (and also remove any index file such as “index.html” from the directory), anyone visiting the address of the directory will be able to view a list of all files in it and click on the individual files to open them.

Registre

Apel·lem a un concepte innovador de ciutadania, que implica una voluntat de pertànyer i sense límits territorials. L’únic requisit per pertànyer és el compromís amb els valors i principis amb els quals volem unir la nostra comunitat. Entre ells:

El dret a l’autodeterminació dels pobles

La pau i la no violència com a única manera

Respecte i voluntat de parlar amb totes les opcions democràtiques

Drets lingüístics individuals i col·lectius

Potenciació de la gent en tots els aspectes i en totes les fases de la presa de decisions i gestió col·lectiva

Treball cooperatiu i col·laboratiu entre ciutadans, institucions i actors públics i socials

No discriminació, igualtat d’oportunitats, dignitat de persones i defensa d’una societat inclusiva

Sostenibilitat i justícia social, econòmica i mediambiental

Contribuir a construir una república per a tots els que tinguin llibertat com a objectiu principal, específicament els drets civils, polítics i socials.

Un esperit autodenedor, que aspira a l’excel·lència, el rigor i el bon treball

ACDSee Light EQ™ Technology

És l’equivalent a Ombres/il·luminació del photoshop.

This technology makes it possible to adjust lighting in specific areas in images without affecting others. You can simultaneously lighten areas that are too dark, and darken areas that are too bright. If the foreground subject is backlit, you can easily lighten that subject up without blowing out the background. For a quick adjustment, this Light EQ™ technology can be found in Edit mode’s 1-Step lighting tool, which makes it possible for users to merely open an image and have it intuitively improved automatically.

Light EQ™ technology also powers View mode’s Auto EQ. This tool allows for users to press the Auto EQ button and view their image with an automatic exposure boost, commitment-free. What does commitment-free mean? It means that you can see what your image would look like with responsive lighting correction without saving the correction or even entering Edit mode. This makes it easy to determine which images in your collection could benefit from adjustment as you browse, expediting your cataloging and organizing process.

Diada 2018

Imatge aèria de la manifestació de la Diada a la Diagonal de Barcelona aquest 11 de setembre del 2018. Pla general. (Vertical)

Imatge aèria de la manifestació de la Diada a la Diagonal de Barcelona aquest 11 de setembre del 2018. Pla general. (Vertical)