Quins drets tenen els detinguts

És important de saber els drets que hom té com a detingut o identificat pels cossos policíacs per a fer-los valer

Les detencions dels set independentistes el 23 de setembre ha tornat a posar la repressió en primer pla. S’han qüestionat el tracte rebut per la Guàrdia Civil, els interrogatoris a la comandància de Tres Cantos i la designació d’advocats d’ofici per a dos dels detinguts, malgrat que les seves famílies havien demanat lletrats d’Alerta Solidària. En vista de tot això, es veu necessari de saber quins són els drets dels detinguts.

La informació que presentem tot seguit es fonamenta en aquest dossier del col·lectiu Drets i també en aquest decàleg d’En Peu de Pau.

https://www.vilaweb.cat/noticies/drets-detinguts-policia-advocat/

Història medieval de Catalunya. Bibliografia

BIBLIOGRAFIA
Aventín, M., Salrach, J.M. Història medieval de Catalunya. Barcelona. Proa. 1998.
Batlle, Carme. L’expansió baixmedieval. Segles XIIIXV. Història de Catalunya, dirigida per P. Vilar, vol. III.Barcelona. 1987
Bolòs, J. Catalunya Medieval. Una aproximació al territori i a la societat a l’edat mitjana. 2000
Sabaté, Flocel. El territori de Catalunya medieval: percepció de l’espai i divisió territorial al llarg de l’edatmitjana.. Barcelona. Rafael Dalmau. 1997.
Salrach, J.M. vol. I en: Història dels Paísos Catalans. Ed. Edhasa, 1980Salrach, J.M. El procés de feudalització (s,III-XII).Història de Catalunya,dir. P. Vilar,vol. 2 Barcelona. 1988.

llum i llibertat

Lletra de la cançó
Som aquí,
tossudament alçats,
proclamant el nom, el temps i el lloc
que ens dol i pertany,
si vols amb els punys ben oberts,
si cal amb els punys ben tancats,
per mor que el somni que tenim junts
es faci possible.
De bell nou,
i deslliurats d’enyors,
gent d’allà i d’aquí ens donem el dret
a escriure el futur,
pensant que aquest vell país
potser encara és el camí
que ens faci anar més lluny
i ens acosti fins l’art de viure.
Una llum, una llum,
una llum ens crema els ulls.
El desig d’un nou món
des de les nostres arrels.
Una llum, una llum,
una llum ens crema els ulls.
Som aquí fermament
per conviure l’univers, l’univers.
Coneixem
les pedres del camí,
no és només un somni
també és mesura de la llibertat,
l’anhel que neix en cadascú,
l’afany que ens acosta al futur,
que es fa de tots si ens donem la mà
per fer un món possible.
Novament,
i deslliurats d’enyors,
som aquí
tossudament alçats.
Som aquí.
Font: Musixmatch
Compositors: Lluis Llach

Com visualitzar els directoris amb .htaccess

How do I enable directory listings for a folder on my website?

If a directory doesn’t contain an index file (a file named “index.html”, “index.htm”, “index.php”, etc.), Web servers will normally show an error message if someone uses a Web browser to visit the URL address of that directory.

This provides security for your files: it prevents strangers from viewing the names of all files in a directory and snooping through them, possibly finding files that are intended to be private.

However, if you actually want your site visitors to be able to see all the files in a directory, you can do that by placing a file named .htaccess in the directory. The file should contain this line of text:

Options +Indexes

(This command is explained in the Apache Web server documentation.)

After you do that (and also remove any index file such as “index.html” from the directory), anyone visiting the address of the directory will be able to view a list of all files in it and click on the individual files to open them.

Registre

Apel·lem a un concepte innovador de ciutadania, que implica una voluntat de pertànyer i sense límits territorials. L’únic requisit per pertànyer és el compromís amb els valors i principis amb els quals volem unir la nostra comunitat. Entre ells:

El dret a l’autodeterminació dels pobles

La pau i la no violència com a única manera

Respecte i voluntat de parlar amb totes les opcions democràtiques

Drets lingüístics individuals i col·lectius

Potenciació de la gent en tots els aspectes i en totes les fases de la presa de decisions i gestió col·lectiva

Treball cooperatiu i col·laboratiu entre ciutadans, institucions i actors públics i socials

No discriminació, igualtat d’oportunitats, dignitat de persones i defensa d’una societat inclusiva

Sostenibilitat i justícia social, econòmica i mediambiental

Contribuir a construir una república per a tots els que tinguin llibertat com a objectiu principal, específicament els drets civils, polítics i socials.

Un esperit autodenedor, que aspira a l’excel·lència, el rigor i el bon treball