Pujar el bloc a localhost

  • Hi ha que pujar totes les carpetes del bloc al servidor local C:\AppServ\www\beseit (per exemple).

No oblidar de modificar el fitxer wp-config.php

define(‘DB_NAME’, ‘beseitne_totenun’);    -> beseit

define(‘DB_USER’, ‘beseitne_urkizu’);     ­-> root

Entra a MySQL i crear la BD beseit. Si ja esta creada barrar totes les taules.

Importar el arxiu de BD que tenim guardat  al directori de bakup

No oblidar de fer el següents canvis a la taula wp_1options:

Siteurl: http://localhost/beseit

Home: http://localhost/beseit/

Tot i això hi ha que tindre en compte  que les imatges i fitxers multimèdia han quedat apuntant a la carpeta wp-content/uploads

Backup del bloc

Si tard o d’hora no es vols perdre la informació  del blog, es necessari fer un backup. El contingut del bloc es guarda en dos parts

  • Fitxers a la carpeta public_html del servidor
  • Bases de dades MySql  gestionables mitjançant cpanel si el proveïdor del servidor te aquesta eina. En cas de un servidor local es pot tenir phpMyAdmin Database Manager Version 2.10.3

Cpanel subministra les eines per a fer aquest backups del servidor i guardar-los al   PC local. Totes les entrades del blog així com link es guarden a la BD. Si fem un canvi al tema  ja sigui MistyLook o un altre es modifica public_html.