Photoshop. Fer una selecció amb l’eina ‘Mascara de Capa’

 1.  Obrir photoshop (recordar que als submenuns s’hi accedeix amb el botó dret del ratolí. faig aquesta anotació trivial perquè quan portàs cert temps  sense utilitzar-lo s’oblida quasi tot)
 2. obrir la foto que farà de fons seleccionar i arrastrar sobre la primer
 3. obrir la foto que ha d’anar en primer pla selecciona i arrastrar sobre el  fons
 4. veiem que ara hi ha dos capes: capa 1 : primer pla; capa 2: fons
 5. movem i retallem per ajustar mides
 6. afegim mascara vectorial (boto 3 a baix a la dreta) i la seleccionem
 7. passem els colors frontals a blanc i negre. triem pinzell
 8. negre borra i blanc restitueix. (per fer la selecció ens podem ajudar també de l’enllaç magnètic)

The Advantages of Camera RAW Editing

 • Imatges fosques-> llum addicional , recuperació
 • Equilibri de blancs -> aconsegueix el color natural
 • Adreçar una imatge
 • Integració en photoshop mitjançar la tecla majúscula-> objecta
 • Edició de colors: HLS/escala de grisos. Posar saturació i ferramenta ajust destí T
 • Tots aquest ajustos no son destructius. Es pot poden anular des del britge: boto dret, ajustos, barrar ajustos.
 • Eliminar taques i defectes: eina eliminació tinta plana B
 • Filtre graduat G: permet definir gradients en diferents ajustos de exposició, llum, etc..
 • Correcció de lent
 • Eliminar soroll: detall, luminància
 • Vinyetat i sèpia: convertir escala de grisos (B&W) ; efectes-> vetejat  i vinyetes
 • Copiar i pegar ajustos
 • Obrir simultàniament varies fotos raw, fer el ajustos en una foto->seleccionar tot i sincronitzar.
 • Pinell de mascares (K)
 • Seleccionar totes al bridge i control B es visualitza tot

Photoshop:Omplir segons contingut

amb fils

Traure un fil de una foto, que no ens agradi, es molt fàcil en photoshop. Això es fa en un pinzell especial. En concret en “pinzell corrector puntual” tenint seleccionada al opció “ segons el contingut”. Ara be si es controla l’eina de traçats o paths es pot contornejar aquest traçat en el pinzell que tinguem seleccionat. I per tan aplicar lo pinzell corrector de cop per tot el traçat fet prèviament en la ploma.

Pasos:

 1. 1 obrir la foto que volem traure els fils
 2. Agafar l’eina ploma
 3. Senyala l’inici del fil
 4. Senyalar el final
 5. S’ha creat una traça
 6. Seleccionar pinzell corrector am un gruix
 7. Tenint seleccionada la traça. Punxar “contornejar traçat amb pinzell” ( simbol rodó nº2 baix de tot a la dreta)
 8. Fi miraculos!

En lloc d’aplicar el pinzell  corrector puntual, es pot fer una selecció i omplir-la (edició->omplir) segons contingut

selecionar->editar->omplir->segons contingut