PHP. Diccionari de calalà

[sourcecode language=’php’]
fomulari a servidor


Ara afegirem un camp de text. En aquest camp hi escriurem la matriu
$retorn a cada valor del input word correspon un $retorn

Entrada  

 


[/sourcecode]

PHP. Pass de paràmetres al servidor


codi de accio.php
[sourcecode language=’php’]
” ;nom . “
“. “
“.

“Ara vorem com es pot posar la resposta al mateix formulari”;
?>
[/sourcecode]

Codi de la acció:
[sourcecode language=’php’]
fomulari a servidor


Ara vorem com com s’integra l’envio i la resposta en el un unic formulari
php. Lo “truco” es que acction=”mateix nom de formulari.php”

Par metre que es vol enviar al servidor Unix  

Par metre de retorn del servidor: 

[sourcecode language=’php’]
fomulari a servidor


Ídem al exemple anterior però ara no fa falta prémer lo boto enviar

Paràmetre que es vol enviar al servidor Unix  

Paràmetre de retorn del servidor: 
Publicat dins de PHP | Deixa un comentari